Ứng dụng của Moldex-FLOW

 • Thread starter kevin yi
 • Ngày mở chủ đề
K

kevin yi

Author
Ứng dụng của Moldex-FLOW có thể liệt kê như sau:
 •  Trong giai đọan thiết kế có thể đánh giá tính khả thi (Feasibility) và tính thành hình (Moldability) của phương án thiết kế khác nhau, làm tham khảo chỉnh sửa thiết kế và phân bố độ dày sản phẩm, tránh vấn đề ép phun như điền không đầy (Short Shot) và air trap...
 •  Giúp nhân viên thiết kế đánh giá ảnh hưởng thay đổi tham số thiết kế khác nhau đối với ép phun sản phẩm, để tiến hành thay đổi thiết kế cần thiết (Design Revision) thậm chí tối ưu hóa thiết kế (Optimize).
 •  Giúp nhân viên thiết kế khuôn đánh giá lực khóa khuôn lớn nhỏ cần thiết, để chỉnh sửa thiết kế khuôn, quyết định số lượng cavity hoặc lọai máy ép.
 •  Giúp nhân viên thiết kế khuôn tiến hành thiết kế đường dẫn, quyết định kích thước đường dẫn và gate để tránh áp suất tiêu hao quá lớn và chảy phun (Jetting) xảy ra, đồng thời cân bằng dòng chảy làm lực khóa khuôn giảm, điều chỉnh được chất lượng sản phẩm.
 •  Giúp nhân viên thiết kế khuôn quyết định số lượng, lọai và vị trí gate, để tránh vấn đề air trap, đường tiếp giáp (Welding Line) và vết chảy (Flow Mark), tránh vấn đề cháy và giảm cấp (Burning and Degradation), để đảm bảo tính chất bề mặt sản phẩm.
 •  Giúp nhân viên ép phun tiến hành lọai bỏ trở ngại quy trình (
  ), tìm ra nguyên nhân có thể xảy ra và hướng giải quyết có thể, tránh ép phun khó khăn.
 •  Giúp tìm kiếm cửa sổ gia công (Processing Window) của quá trình ép phun, tìm ra phạm vi ổn định tham số ép phun, tránh vấn đề điền không đầy, ba-via (Flash) giảm cấp..., thậm chí giúp tiến hành tối ưu hóa điều kiện gia công.
 •  Giúp nhân viên thiết kế hoặc nhân viên ép phun nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm thiết kế và ép phun có liên quan, tránh điểm mù kinh nghiệm, thiết lập chuẩn thiết kế và ép phun, có lợi cho việc tập huấn bồi dưỡng nhân lực.
CoreTech System Co., Ltd. (HCM)
C-2803, 28F Thuan Kieu Plaza, 190 Hong Bang, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: +84-8-9560121
Fax: +84-8-9560120

Skype: mdx_vietnam
Email: vn@moldex3d.com
URL:http://www.moldex3d.com
 
Top