Video - Tổng quan về 3DEXPERIENCE Platform

Author
3DEXPERIENCE® Works là danh mục những giải pháp SOLIDWOKRS tốt nhất thuộc nhiều lĩnh vực được kết nối với nền tảng đám mây 3DEXPERIENCE đến từ hãng Dassault Systèmes.

Kết hợp sự đa dụng và đơn giản của SOLIDWORKS với hiệu suất và quy mô của nền tảng 3DEXPERIENCE, các giải pháp trong 3DEXPERIENCE Works phối hợp liền mạch với nhau để giúp Doanh nghiệp/ Công ty của bạn đổi mới và đẩy nhanh quá trình hoàn thiện, đưa sản phẩm ra thị trường.

Cùng tham khảo video giới thiệu về nền tảng này nhé !

Code:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vRj6TvkgVKk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
 


Top