Việc chuyển file PDF sang DWG Không Kiên Kết

Ðề: Việc chuyển file PDF sang DWG Không Kiên Kết

hồi trước mình toàn đồ lại bằng đường spline rồi cho nỗ rất nhiều điểm nên file rất nặng . hy vọng có thể giải quyết được vấn đề này thì hay quá , chắt bạn làm cắt dây cnc ah.
 
Author
Ðề: Việc chuyển file PDF sang DWG Không Kiên Kết

Không mình làm bên thiết kế Autocad có nhưng mình mới vào nghề thôi có rất nhiều điều còn phải học hỏi lắm , tay nghề còn yếu mà, hi.
 

new2009

New Member
Ðề: Việc chuyển file PDF sang DWG Không Kiên Kết

Bạn dùng phần mềm nào chuyển vậy? Nếu dùng Able2Extract.Professiona thì nó chuyển từ PDF thàn hfile Acad luôn đó
 
Top