Vietnam Wind Power 2021 runs from 1-2 December at ICC Hanoi and Online

Nova

MES LAB Founder
Author
Vietnam Wind Power 2021 runs from 1-2 December at ICC Hanoi and Online. https://app.digitalconnect.vn/event/wind)

Hội đồng Năng lượng gió Toàn cầu (GWEC) và Informa Markets Vietnam đồng tổ chức “Hội nghị Năng lượng gió Việt Nam – Vietnam Wind Power 2021 (VWP2021)”, trong khuôn khổ “Diễn đàn Công nghệ & Năng lượng Việt Nam (VTEF2021)" do Bộ Khoa Học và Công nghệ tổ chức.

Chương trình nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt nắm lấy cơ hội đẩy nhanh phát triển ngành năng lượng gió - cả trên bờ và ngoài khơi tại Việt Nam.

VTEF2021 sẽ diễn ra vào chiều ngày 30 tháng 11 và VWP2021 từ ngày 1-2 tháng 12 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC).
 
Top