Xuất NC trong Mastercam X5

Author
Mình xin chào các bạn, mình xin hỏi nếu muốn xuất cn NC ra mà kg có code I và K,V, thay vì là R đây là cn mẫu của mình xin các bạn xem thử và giúp mình. Thanks


(TOOL - 2 OFFSET - 2)
(OD 55 DEG RIGHT INSERT - DNMG-432)
G0 T0202
G18
G97 S201 M03
G0 G54 X3.8 Z.0608
G50 S3600
G96 S200
G71 U.05 R0.
G71 P1 Q3 U.06 W0. F.01
N1 G0 X3.1774 S200
G1 X3.486 Z-.0888
G3 X3.505 Z-.1103 I-.0218 K-.0224
G1 X3.7499 Z-4.0283
G3 Z-4.0293 I-.0313 K-.001
X3.7437 Z-4.0428 I-.0313
G1 X3.7 Z-4.0884
Z-4.5239
X3.7934 Z-4.6173
G3 X3.8 Z-4.6312 I-.028 K-.014
N3 G1 Z-5.1
G0 Z.0608
G18
G0 X3.1514 Z.1734
G1 Z.0734
X3.486 Z-.0888
G18 G3 X3.505 Z-.1103 I-.0218 K-.0224
G1 X3.7499 Z-4.0283
G3 Z-4.0293 I-.0313 K-.001
X3.7437 Z-4.0428 I-.0313
G1 X3.7 Z-4.0884
Z-4.5239
X3.7934 Z-4.6173
G3 X3.8 Z-4.6312 I-.028 K-.014
G1 Z-5.
X3.9414 Z-4.9293
G28 U0. V0. W0. M05
T0200
M30
%
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

iPumpkin

<center><b>CAM Programmer</b></center>
Ðề: Xuất NC trong Mastercam X5

Mình xin chào các bạn, mình xin hỏi nếu muốn xuất cn NC ra mà kg có code I và K,V, thay vì là R đây là cn mẫu của mình xin các bạn xem thử và giúp mình. Thanks


(TOOL - 2 OFFSET - 2)
(OD 55 DEG RIGHT INSERT - DNMG-432)
G0 T0202
G18
G97 S201 M03
G0 G54 X3.8 Z.0608
G50 S3600
G96 S200
G71 U.05 R0.
G71 P1 Q3 U.06 W0. F.01
N1 G0 X3.1774 S200
G1 X3.486 Z-.0888
G3 X3.505 Z-.1103 I-.0218 K-.0224
G1 X3.7499 Z-4.0283
G3 Z-4.0293 I-.0313 K-.001
X3.7437 Z-4.0428 I-.0313
G1 X3.7 Z-4.0884
Z-4.5239
X3.7934 Z-4.6173
G3 X3.8 Z-4.6312 I-.028 K-.014
N3 G1 Z-5.1
G0 Z.0608
G18
G0 X3.1514 Z.1734
G1 Z.0734
X3.486 Z-.0888
G18 G3 X3.505 Z-.1103 I-.0218 K-.0224
G1 X3.7499 Z-4.0283
G3 Z-4.0293 I-.0313 K-.001
X3.7437 Z-4.0428 I-.0313
G1 X3.7 Z-4.0884
Z-4.5239
X3.7934 Z-4.6173
G3 X3.8 Z-4.6312 I-.028 K-.014
G1 Z-5.
X3.9414 Z-4.9293
G28 U0. V0. W0. M05
T0200
M30
%
BUOC 1:

[/URL][/IMG]


BUOC 2:

[/URL][/IMG]


BUOC 3:

[/URL][/IMG]


BUOC 4:

[/URL][/IMG]

BUOC 5:

[/URL][/IMG]

Chuc ban thanh cong.
 
Last edited:
Author
Ðề: Xuất NC trong Mastercam X5

cám ơn bạn Ipumpkin rất nhiều,cho mình hỏi cách hướng dẫn này của bạn có khác nhau giữa máy Lathe và máy Mill kg?vì mình dang học về Lathe, Mastercam X5. Xin cám ơn bạn.
 

iPumpkin

<center><b>CAM Programmer</b></center>
Ðề: Xuất NC trong Mastercam X5

cám ơn bạn Ipumpkin rất nhiều,cho mình hỏi cách hướng dẫn này của bạn có khác nhau giữa máy Lathe và máy Mill kg?vì mình dang học về Lathe, Mastercam X5. Xin cám ơn bạn.
Hoàn toàn tương tự bạn. Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân mình để I,J, K cũng không có vấn đề gì. !!!.
 
Author
Ðề: Xuất NC trong Mastercam X5

Hoàn toàn tương tự bạn. Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân mình để I,J, K cũng không có vấn đề gì. !!!.
chào ban ipumpkin,cám ơn bạn đã hướng dẫn nhưng khổ nổi máy ở cty mình kg nhận dc G code K,J hay có thể mình kg có bộ post processon của máy chăng??? Máy của mình là Moriseiki SL6 Funuc,nếu bạn có thì có thể cho mình xin được kg vậy bạn hay có thể hướng dẫn mỉnh rõ hơn dc kg vì mình đang tự học nên kg biết phải làm sao.Cám ơn bạn nhiều.
 
Author
Ðề: Xuất NC trong Mastercam X5

xin chào cả nhà mình đã tìm được post thích hợp với máy mình rồi,tuy nhiên có 1 số điểm cần phải edit lại thì mới có thể chạy dc, Xin cám ơn mọi người đã giúp mình.
 
Top