Author
Trong ZW3D cung cấp rất nhiều loại thư viện linh kiện, bạn cũng có thể xây dựng thư viện dữ liệu theo yêu cầu thiết kế của máy. Nếu bạn thiết kế thư viện theo dạng biến số, bạn có thể làm việc và chỉnh sửa kích thước dễ dàng và nhanh chóng. Phương pháp tạo Config table được sử dụng trong video để tạo ra hàng loạt chi tiết đồng dạng nhau, nhưng khác nhau về kích thước cơ bản:
- Sử dụng database excel để nhanh chóng xây dựng được thư viện 3D.
- Tiết kiệm thời gian thiết kế.
Chi tiết liên hệ:
Tel/ Zalo: 0983104266
Email: huy.zwsoft@gmail.com
 
Top