CAD CAM

Thảo luận về CAD CAM & các phần mềm phổ biến

Chủ đề chung CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM không phân biệt phần mềm
Chủ đề
283
Thảo luận
1.656
Chủ đề
283
Thảo luận
1.656

VISI | WorkNC

Khu vực thảo luận về VISI và WorkNC
Chủ đề
15
Thảo luận
53
Chủ đề
15
Thảo luận
53

[Share] SolidWorks

Nơi thảo luận về SolidWorks
Chủ đề
1.537
Thảo luận
12.538
Chủ đề
1.537
Thảo luận
12.538

[Share] Pro Engineer | Creo

Thảo luận về phần mềm Pro/Engineer của PTC
Chủ đề
1.747
Thảo luận
11.037
Chủ đề
1.747
Thảo luận
11.037

[Share] Dassault DELMIA

Chủ đề
2
Thảo luận
3
Chủ đề
2
Thảo luận
3

[Share] Dassault CATIA

Thảo luận về phần mềm CATIA của DS
Chủ đề
669
Thảo luận
5.412
Chủ đề
669
Thảo luận
5.412

[Share] Unigraphics | NX

Thảo luận về Unigraphics | NX
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
Chủ đề
580
Thảo luận
3.529
  • tuanminhk14.utehy

[Share] Draftsight

Chủ đề
2
Thảo luận
3
Chủ đề
2
Thảo luận
3

[Share] AutoCAD & Inventor

Nơi thảo luận về AutoCAD và Inventor của Autodesk
Chủ đề
949
Thảo luận
5.956
Chủ đề
949
Thảo luận
5.956

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.210
Thảo luận
7.678
Chủ đề
1.210
Thảo luận
7.678

ESPIRIT | NCSimul

Thảo luận về Espirit và NCSimul
Chủ đề
5
Thảo luận
14
Chủ đề
5
Thảo luận
14

Phần mềm CAD/CAM khác

Các phần mềm còn lại về CAD/CAM
Chủ đề
22
Thảo luận
966
Chủ đề
22
Thảo luận
966
C
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
2.899
cadic261
Z
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
7.480
zorro007
L
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
4.846
C
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
3.766
H
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
3.135
hoilongdinhe
H
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
2.906
C
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
3.960
CNC Vietnam
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
3.293
Top