CAD CAM

Thảo luận về CAD CAM & các phần mềm phổ biến

Chủ đề chung CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM không phân biệt phần mềm
Chủ đề
290
Thảo luận
1.666
Chủ đề
290
Thảo luận
1.666

ZWCAD & ZW3D

Thảo luận về ZWCAD & ZW3D
Chủ đề
146
Thảo luận
346
Chủ đề
146
Thảo luận
346

VISI | WorkNC

Khu vực thảo luận về VISI và WorkNC
Chủ đề
16
Thảo luận
54
Chủ đề
16
Thảo luận
54

SolidWorks

Nơi thảo luận về SolidWorks
Chủ đề
1.566
Thảo luận
12.604
Chủ đề
1.566
Thảo luận
12.604

Pro Engineer | Creo

Thảo luận về phần mềm Pro/Engineer của PTC
Chủ đề
1.749
Thảo luận
11.034
Chủ đề
1.749
Thảo luận
11.034

Dassault DELMIA

Chủ đề
2
Thảo luận
3
Chủ đề
2
Thảo luận
3

Dassault CATIA

Thảo luận về phần mềm CATIA của DS
Chủ đề
668
Thảo luận
5.407
Chủ đề
668
Thảo luận
5.407

Unigraphics | NX

Thảo luận về Unigraphics | NX
Chủ đề
581
Thảo luận
3.529
Chủ đề
581
Thảo luận
3.529

Draftsight

Chủ đề
6
Thảo luận
11
Chủ đề
6
Thảo luận
11

AutoCAD & Inventor

Nơi thảo luận về AutoCAD và Inventor của Autodesk
Chủ đề
952
Thảo luận
5.959
Chủ đề
952
Thảo luận
5.959

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.213
Thảo luận
7.677
Chủ đề
1.213
Thảo luận
7.677

ESPIRIT | NCSimul

Thảo luận về Espirit và NCSimul
Chủ đề
5
Thảo luận
14
Chủ đề
5
Thảo luận
14

Phần mềm CAD/CAM khác

Các phần mềm còn lại về CAD/CAM
Chủ đề
25
Thảo luận
969
Chủ đề
25
Thảo luận
969
N
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
3.278
namgnuh
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
4.441
huutri_tcdnag
C
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
3.381
C
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
3.708
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
2.934
K
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
9.372
khongchothithoi
G
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
2.890
gladiator
T
Lượt thảo luận
3
Lượt xem
5.554
levuhoang
C
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
4.146
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
3.587
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
3.799
dinhphanlong
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
3.700
vuivui.love
T
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
2.831
traingheo
S
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
4.703
APOLO
U
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
2.877
ericbui
T
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
4.301
tedshi
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
4.625
tincokhi
N
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
2.815
cqk
Top