Resource icon

Material flows of the home appliance industry 2022-12-09

No permission to download
Các thiết bị gia dụng là phổ biến và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để sản xuất và cung cấp các sản phẩm này, một lượng lớn nguyên liệu thô được sử dụng hàng năm và các sản phẩm được lắp đặt trong nhà tiêu tốn lượng nguyên liệu thậm chí còn lớn hơn. Mục tiêu của báo cáo này là cung cấp dữ liệu thống kê về dòng chảy và dự trữ của những vật liệu này và dự định cung cấp thông tin cơ bản cần thiết cho cuộc thảo luận đang diễn ra về việc sử dụng hiệu quả vật liệu và tài nguyên trong khuôn khổ của Nền kinh tế tuần hoàn.
Top