Resource icon

[MESTV] - Cẩm nang Phát triển sản phẩm - MES LAB - Chương 3 - Xác lập bài toán 2023-01-03

No permission to download
Phát triển sản phẩm mới là một trong những nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp. Động lực chính để phát triển sản phẩm là nhu cầu người tiêu dùng luôn thay đổi và đối thủ canh tranh luôn phát triển. Nhiệm vụ của các nhà làm marketing là cần nhạy bén nắm bắt những sự biến đổi, xu hướng trên thị trường từ đó tạo ra sản phẩm mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng.
Ở bài viết này chúng ta sẽ đề cập tới chương 3: xác lập bài toán
Top