Resource icon

[MESTV] - Cẩm nang Phát triển sản phẩm - MES LAB - Chương 1: Tổng quan về phát triển sản phẩm 2022-12-29

No permission to download
Thiết kế và phát triển sản phẩm được coi là mục tiêu sống còn đối với một doanh nghiệp. Bất kỳ tổ chức nào cũng sẽ đều hoạt động với phương châm tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt để cung cấp đến cho khách hàng. Một sản phẩm được thiết kế hiệu quả là vừa có thể thỏa mãn được những yêu cầu của khách hàng, vừa mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Cùng với những tiến bộ của khoa học công nghệ nên thị trường cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt hơn. Cùng với đó, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng cũng sẽ thay đổi thường xuyên hơn. Chính vì vậy, thiết kế và phát triển sản phẩm mới càng trở nên quan trọng hơn đối với sự tồn vong của một doanh nghiệp.

Dưới đây là video đầy đủ về chương 1: Tổng quan về về phát triển sản phẩm
Top