Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm iCAD SX

Discussion in 'Các phần mềm khác' started by Hung Tran *****, Jul 7, 2019.

 1. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  Last edited: Oct 4, 2019
  Xin chào toàn thể ACE đang làm việc với phần mềm iCAD SX

  Hiện tại mình đang sử dụng phần mềm iCAD SX để thiết kế máy,
  Bản thân mình thấy iCAD SX là một phần mềm khá hay, nhưng hiện tại chưa có tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt.
  Vì vậy, mình đã dịch bản iCAD SX V7-Tutorial ra tiếng Việt và làm một số video hướng dẫn lệnh vẽ trong phần mềm.

  Về tài liệu iCAD SX V7-Tutorial bản dịch tiếng Việt:
  Mọi người có thể vào nhóm "iCAD SX Vietnam" trên Facebook để tải tài liệu
  https://www.facebook.com/groups/617310515444402/

  Về video hướng dẫn lệnh vẽ trong iCAD SX:
  Mọi người có thể xem tại đây
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 01: Sketch(スケッチ)
   
 2. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 02: Extrude - Revolve(立体化)
   
 3. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 03: Show Hide(表示・非表示)
   
 4. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 04: Properties(属性)
   
 5. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 05: Move, Copy, Delete(移動・コピー・削除)
   
 6. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 06: Information(測定)
   
 7. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 07: Arrange(形状配置)
   
 8. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 08: Smart Sketch(応用スケッチ)
   
 9. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 09: 2D-3D(2Dから立体化)
   
 10. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 10: Boolean(集合演算)
   
 11. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 11: Stretch(伸縮)
   
 12. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 12: Fairing(整形)
   
 13. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 13: Cut(切断)
   
 14. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 14: Move, Copy, Delete Component(要素内移動・コピー・削除)
   
 15. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 19: Steel(鋼材)(Thép định hình)
   
 16. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 20: Beam Structure Calculations(梁構造計算)(Tính toán kết cấu thanh dầm)
   
 17. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Lệnh 21 & 22: Set Materials(材質設定)& Mass Properties(マスプロ)
   
 18. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Vẽ một chi tiết 3D từ bản vẽ 2D có sẵn
   
 19. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Liên kết với phần mềm phân tích FJKSWAD(FJKSWAD解析ソフト連携)
   
 20. Hung Tran *****

  Hung Tran ***** Active Member

  Joined:
  Jun 4, 2019
  Messages:
  69
  Likes Received:
  241
  [iCAD SX Tutorial] Part trong - Part ngoài (内部パーツ・外部パーツ)
   

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)

Loading...