Thiết kế tấm trên phần mềm ZW3D như thế nào ?

Author
Phần mềm ZW3D tích hợp đầy đủ các công cụ thiết kế tấm trong thẻ Sheet Metal
1669704285541.png
Từ công cụ cơ bản đến các công cụ uốn Flange, công cụ chỉnh sửa, công cụ tạo góc, công cụ Forming và các công cụ trải tấm .
Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ công cụ convert đối tượng sang dạng sheet metal cho phép dễ dàng trải các chi tiết tấm. Để biết thêm về các công cụ thiết kế tấm trong thẻ Sheet Metal của ZW3D chúng ta cùng tìm hiểu một ví dụ sau:
 


Bác cho em hỏi là về phần thiết kế ngược trên phần mêm ZW3D thì làm như nào nhỉ
 


Các công cụ về đục lỗ tự động cùng kích thước lỗ phần mềm này hỗ trợ chứ bác?
 


Author
Bác cho em hỏi là về phần thiết kế ngược trên phần mêm ZW3D thì làm như nào nhỉ
Phần thiết kế ngược trên ZW3D sẽ có công cụ riêng bạn nhé. Hỗ trợ import định dạng point cloud
1671440021325.png
 


phần mềm có tính năng ghi kích thước để view trong môi trường 3D k bác?
 


phần mềm có tính năng ghi kích thước để view trong môi trường 3D k bác?
Tính năng này có trong PMI đó bạn. Một số bác hay ghi trong 3D rồi xuất cả sang PDF 3D để view chằng hạn.
 


Top