CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
142
Thảo luận
770
Chủ đề
142
Thảo luận
770

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
4.686
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
32.433
Lượt thảo luận
53
Lượt xem
12.133
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
3.855
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
3.625
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
4.671
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
760
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
1.558
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
353
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
4.171
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
3.653

Thành viên đang online

Top