Resource icon

Industry 4.0 and the digital twin 2022-12-13

No permission to download
Hoạt động sản xuất và Chuỗi cung ứng của Deloitte Consulting LLP giúp các công ty hiểu và giải quyết các cơ hội áp dụng công nghệ Công nghiệp 4.0 để theo đuổi việc tạo ra mạng lưới cung ứng kỹ thuật số nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của họ. Những hiểu biết sâu sắc của chúng tôi về sản xuất phụ gia, Internet vạn vật và phân tích cho phép chúng tôi giúp các tổ chức đánh giá lại con người, quy trình và công nghệ của họ dựa trên các phương pháp sản xuất tiên tiến đang phát triển hàng ngày.
Các quy trình sản xuất đang ngày càng trở nên kỹ thuật số. Khi xu hướng này diễn ra, nhiều công ty thường gặp khó khăn trong việc xác định xem họ nên làm gì để thúc đẩy và mang lại giá trị thực cả về mặt hoạt động và chiến lược.
Ở tài liệu chúng ta sẽ đi qua các mục chính:
+ Digital twin là gì
+Thúc đẩy giá trị doanh nghiệp
+Làm thế nào để bắt đầu
Top