Resource icon

Sản xuất để tăng trưởng : Chiến lược thúc đẩy tăng trưởng và việc làm 2022-12-14

No permission to download
Báo cáo Tương lai của Sản xuất đã xác định một số yếu tố sẽ định hình tương lai cạnh tranh giữa các quốc gia và công ty. Ba lĩnh vực dẫn đầu là quan trọng nhất: nguồn nhân lực và phát triển tài năng; đổi mới và tiến bộ công nghệ; và sử dụng chiến lược chính sách công nhấn mạnh sự hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp. Chuỗi báo cáo Sản xuất vì Tăng trưởng này giải quyết các yếu tố cạnh tranh chính này và xác định các cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm có giá trị cao thông qua các lĩnh vực công nghiệp chế tạo.
Bộ sách Sản xuất để Tăng trưởng bao gồm ba tập:
Tập 1: Chính sách cạnh tranh toàn cầu
Tập 2: Hợp tác vì năng lực cạnh tranh
Tập 3: Chuỗi giá trị sản xuất thúc đẩy tăng trưởng
Các bạn hãy download tài liệu xuống để đọc được đầy đủ nhất
Top