Resource icon

Sáng kiến công nghệ tiên tiến Sản xuất & Đổi mới 2022-11-30

No permission to download
Tài liệu này gồm bốn phần :
Phần một: Tầm quan trọng của các ngành công nghiệp tiên tiến và đánh giá vị thế cạnh tranh của Hoa Kỳ
Phần hai: Đổi mới sáng tạo - Cách tiếp cận hệ sinh thái
Phần ba: Các công nghệ sản xuất tiên tiến hứa hẹn nhất - Tìm hiểu sâu |
Phần bốn: Cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp Hoa Kỳ phải đối mặt

Mọi người hãy download tài liệu xuống để có thể đọc bản đầy đủ nhé
Top