Resource icon

Thiết bị gia dụng Báo cáo thị trường 2022-12-16

No permission to download
Thị trường Thiết bị gia dụng chịu những thách thức liên tục, đổi mới, và chuyển đổi. Công nghệ thông minh và chuyển đổi sang các thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn sẽ định hình thị trường.
Trong báo cáo này, tiềm năng tăng trưởng, động lực thị trường, hiểu biết của người tiêu dùng, các công ty chủ chốt và sự phát triển trong tương lai của hai hộ gia đình lớn Thị trường thiết bị gia dụng, Bắc Mỹ và Châu Âu, sẽ được thảo luận.
Thị trường được chia thành hai phân khúc: Nhỏ và Lớn Đồ gia dụng. Phân khúc Thiết bị chính chiếm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu. Với 21% tổng doanh thu, phân khúc Tủ lạnh là lớn nhất, theo sát là phân khúc Phân khúc Thiết bị nhà bếp nhỏ, với 18%. Nhìn chung, hộ gia đình thiết bị gia dụng đã tạo ra doanh thu 592 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới vào năm 2019.
Để đọc được bản đầy đủ nhất các bạn hãy tảu tại liệu xuống nhé
Top