msc hexagon

  1. N

    Case study of Nakashima Propellar Co.ltd

    Ứng dụng khả năng phân tích lưu chất để cải thiện hiệu suất chân vịt tàu thủy và giữ vị trí cạnh tranh dẫn đầu quốc tế. Một xu hướng gần đây trong ngành hàng hải là các nhà sản xuất cố gắng phát triển các thiết bị thân thiện với môi trường một cách nhanh chóng. Nakashima Propeller sản xuất chân...
  2. N

    Cradle CFD Phần mềm tính toán động lực học lưu chất tập trung vào môi trường đa vật lý

    Tốc độ xử lý nhanh - Công nghệ tiên tiến - Tính thực tế cao- Trực quan hóa là những cụm từ dùng để mô tả phần mềm mô phỏng Cradle CFD với khả năng phân tích mô phỏng động lực học lưu chất, nhiệt độ trong môi trường đa vật lý đã được chứng minh và xác minh bởi sự hài lòng cao của người dùng...
Top