Những câu hỏi nhỏ khi sử dụng SolidWorks

sau khi tạo xong section view e muốn move phần mặt cắt đi chỗ khác thì làm ntn ạ. e chỉ move theo được 1 chiều à???
Về tiêu chuẩn xuất bản vẽ, thường thì mặt cắt nên nằm tương đương với chiều cắt (tùy vào trục đo 1 hay 3) nên Solidworks hay bất cứ CAD kỹ thuật nào cũng mặc định như vậy.
Nếu bạn muốn bỏ alignment này- thì click chuột phải vào Hình chiếu mặt cắt, chọn Alignment> Break alignment.

Duc Ph, CSWE.
 
Last edited:
Về tiêu chuẩn xuất bản vẽ, thường thì mặt cắt nên nằm tương đương với chiều cắt (tùy vào trục đo 1 hay 3) nên Solidworks hay bất cứ CAD kỹ thuật nào cũng mặc định như vậy.
Nếu bạn muốn bỏ alignment này- thì click chuột phải vào Hình chiếu mặt cắt, chọn Alignment> Break alignment.

Duc Ph, CSWE.
cam on a nhiu
 
Top