Phát hiện thay đổi đô thị

Author
Thay đổi lớp phủ đất và lớp phủ sử dụng đất là những yếu tố chính của thay đổi môi trường toàn cầu và có tác động đáng kể đến nhiều khía cạnh của các quá trình và chức năng của hệ sinh thái ở quy mô địa phương, của khu vực và toàn cầu. Trong vài thập kỷ qua, việc mở rộng và thâm canh nông nghiệp, phá rừng và đô thị hóa đã dần dần ảnh hưởng đến hơn một nửa bề mặt không bị đóng băng của Trái đất.
Một số nghiên cứu được công bố đã gợi ý rằng thay đổi lớp phủ đất và sử dụng đất có tác động đáng kể đến đa dạng sinh học, sản xuất và chất lượng nước, khí hậu, tình trạng đất, bảo vệ thực phẩm và phúc lợi của con người. Mặc dù các khu vực đô thị hóa chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích đất trên thế giới, nhưng đô thị hóa được hiểu là sự thay đổi diện tích đất và loại hình sử dụng đất. Việc chuyển đổi đất từ rừng và đất tự nhiên khác sang đất đô thị hóa thường là vĩnh viễn và có thể dẫn đến một số vấn đề liên quan đến hệ sinh thái, chẳng hạn như chất lượng không khí và nước bị suy giảm, sự lây lan của các loài xâm lấn và sự phân mảnh môi trường sống.
Sự di cư nhanh chóng của dân số đến các khu vực đô thị đã khiến quá trình đô thị hóa đã tăng tốc trong những thập kỷ qua. Việc giám sát các hoạt động đô thị hóa và quy mô đô thị trong từ quá khứ đến hiện tại đóng vai trò quan trọng sống còn đối với đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái và thúc đẩy hoạch định chính sách.
Đô thị hóa là một trong những hình thức quan trọng nhất của sự thay đổi toàn cầu ở cả các nước đang phát triển và các nước phát triển. Đô thị hóa là do sự tăng trưởng dân số và kinh tế, cũng như do sự tập trung dân số ở các khu vực đô thị lớn. Những thay đổi liên quan đến việc sử dụng đất và quản lý đất đai không phù hợp có thể liên quan đến. Sự phát triển đô thị có thể có tác động lớn đến khí hậu và hệ sinh thái, bao gồm suy thoái chất lượng nước và không khí, mất đất nông nghiệp và rừng, và các tác động kinh tế xã hội của chênh lệch kinh tế, phân mảnh xã hội và giá trị tiền tệ của cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, các khu vực đô thị có khả năng hấp thụ bức xạ mặt trời và khả năng dẫn nhiệt và độ dẫn điện cao hơn so với các loại hình khác trên đất liền. Kết quả là, các khu vực đô thị thương có nhiệt độ trung bình cao hơn nền nhiệt của các các khu vực nông nghiệp lân cận. Sự chênh lệch nhiệt này dẫn đến sự phát triển của các đảo nhiệt đô thị.
Giám sát sự phát triển đô thị cần các kỹ thuật và phương pháp phân tích mạnh mẽ. Các phương pháp nghiên cứu và lập bản đồ truyền thống không có khả năng cung cấp dữ liệu cần thiết một cách kịp thời. Trong những thập kỷ gần đây, các nghiên cứu đã chỉ ra tiềm năng của các kỹ thuật phát hiện biến động viễn thám để cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời về sự thay đổi đất đai đô thị hóa. Đến nay, phương pháp hậu phân loại là phương pháp thành công nhất để phát hiện sự thay đổi đô thị, với thông tin về các tình huống hiện tượng học và độ ẩm của đất khác nhau. Ngoài ra, phân tích thành phần chính là nền tảng của phân tích dữ liệu đa biến dựa trên các kỹ thuật tham chiếu. Ứng dụng quan trọng nhất của phân tích thành phần chính là triển khai bảng ghi đa biến dưới dạng một tập hợp nhỏ các biến với mục đích xem xu hướng, giới hạn, nhóm và ngoại lệ.

Thách thức chính đối với việc phân loại đất đô thị hóa là xác định chính xác sự đóng góp tương đối các phản xạ của một số vật liệu trong môi trường đô thị. Hơn nữa, cần xem xét những thay đổi không liên quan đến thay đổi lớp phủ đất đô thị hóa, ví dụ như sự thay đổi của thảm thực vật theo mùa.
 

long8564

Active Member
Moderator
Bài viết của anh rất hay ạ, anh hãy nói rõ hơn về phương pháp hậu phân loại để phát hiện sự thay đổi đô thị đi anh ?
 
em đang cần một bài viết về chủ đề này nhưng có một số chỗ em đang thắc mắc có các phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để phát hiện biến đổi đô thị là gì? Mong anh ra bài viết mới
 
bài viết này của anh rất hay nhưng em muốn biết có những ứng dụng tiềm năng của phát hiện thay đổi đô thị không ? đó là những ứng dụng nào?
 
Mình muốn hỏi để ra được phần mềm phát hiện thay đổi đô thị kia thì sẽ mất bao nhiêu thời gian vậy ạ?
 
Top