CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
147
Thảo luận
884
Chủ đề
147
Thảo luận
884

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
663
Chủ đề
90
Thảo luận
663
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
2.228
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
1.577
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
10.021
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
716
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
7.696
Lượt thảo luận
11
Lượt xem
1.170
Top