Resource icon

Tác động của công nghệ mới đối với quy mô trong ngành sản xuất 2022-12-28

No permission to download
Sự phát triển trong các lĩnh vực công nghệ vi điện tử, thông tin và tổ chức đã dẫn đến một loạt các đổi mới dường như đang thay đổi hoàn toàn bản chất của ngành sản xuất. Sự thay thế ngày càng tăng của các thiết bị sản xuất hàng loạt, chuyên dụng, đơn mục đích, cố định bằng khả năng thiết kế và kỹ thuật có sự hỗ trợ của máy tính (CAD/CAE), rô-bốt, thiết bị xử lý và vận chuyển tự động, hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS), sản xuất tích hợp/có sự hỗ trợ của máy tính ( CAM/CIM), sản xuất di động, kỹ thuật just-in-time (JIT), lập kế hoạch tài nguyên vật liệu (MRP) và viễn thông đã cho phép các công ty sản xuất nhiều loại đầu ra hơn một cách hiệu quả trong các lô nhỏ hơn và ít thời gian hơn.
Các bạn tải tài liệu xuống để có thể đọc được bản đầy đủ nhất nhé
Top