Kiến thức nền tảng về RD

Trên thực tế, nghề Product RD thường tồn tại ở hai vị trí ở các doanh nghiệp sản xuất, công nghệ, kỹ thuật đó là R&D - phụ trách thiết kế, thông số kỹ thuật của sản phẩm và Product Marketing - phụ trách nghiên cứu thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Cả hai bộ phận này cần có kiến thức tổng quan về quy trình phát triển sản phẩm và kiến thức chuyên môn sâu để thực hiện các nghiệp vụ riêng biệt.

1. Kiến thức chung về Product RD

Người làm Product RD cần hiểu về quy trình tổng quát khi nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm hoàn chỉnh. Hiểu về quy trình phát triển sản phẩm sẽ giúp người làm Product RD tổ chức công việc một cách logic, hiệu quả và đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và thị trường.

2. Kiến thức chuyên môn

2.1. Kiến thức về kĩ thuật

Cơ sở lý thuyết kỹ thuật: Nắm vững các nguyên lý và lý thuyết căn bản liên quan đến ngành kỹ thuật được áp dụng trong việc phát triển sản phẩm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp bạn đang làm việc.

Thiết kế sản phẩm: Kiến thức về các công cụ và phần mềm thiết kế sản phẩm, phân tích mô phỏng và kiểm tra cũng là một phần quan trọng.

Công nghệ mới và xu hướng: Theo dõi và nắm bắt các công nghệ mới và xu hướng trong lĩnh vực sản phẩm và R&D; từ đó đưa ra đề xuất để cải tiến và phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp.

2.2. Kiến thức về kĩ thuật

Nghiên cứu thị trường: Hiểu về phương pháp nghiên cứu thị trường, bao gồm phân tích thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh, và định hình mục tiêu thị trường.

Phân tích khách hàng: Hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và hành vi của khách hàng thông qua phương pháp phân tích khách hàng như khảo sát, phỏng vấn,…Từ đó xây dựng được chân dung khách hàng cụ thể, đề xuất, cải tiến tính năng của sản phẩm hoặc phát triển sản phẩm mới phù hợp thỏa mãn được mong muốn của khách hàng mục tiêu.

Bên cạnh đó, người làm Product RD cũng cần có các kỹ năng về quản lý và vận hành dự án phát triển sản phẩm, đánh giá hiệu quả đầu tư sau dự án và quản lý vòng đời sản phẩm đối với các vị trí trưởng nhóm quản lý.

Việc trang bị nền tảng kiến thức nền tảng về Product cả về kiến thức tổng quan, các nghiệp vụ liên quan đến kỹ thuật hay thị trường, khách hàng sẽ giúp bạn nắm vững cơ bản để áp dụng vào các công việc thực tế, đặc biệt là các bạn học trái nghành có mong muốn chuyển qua ngành Product R&D. Bạn có thể lựa chọn một khóa học tổng quát về Product R&D để giúp bạn tìm hiểu và khám phá các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực tiềm năng này.

 

Get in touch

+84 91 571 9900

meslab@meslab.vn

  • Published
    27/3/2024
  • Page views
    213
Top