Vận hành dự án RD

A person sitting at a desk

Description automatically generated

Một dự án phát triển hiệu quả khi các hoạt động đặt ra ăn khớp và đúng thời gian, đồng thời dự án đó cần tối ưu được nguồn lực, chi phí và có kế hoạch khắc phục rủi ro ứng biến được trong các trường hợp rủi ro như dây chuyền sản xuất trục tắc, vật tư của nhà cung ứng bị lỗi…

Để vận hành dự án phát triển sản phẩm hiệu quả bạn có thể tham khảo 04 bước quản lý dự án Meslab và Nova&Co. giới thiệu dưới đây: 

Bước 1: Lên kế hoạch tổng thế

Bước đầu tiên trong quản lý dự án là lên kế hoạch tổng thể. Trong giai đoạn này, bạn cần nắm vững mục tiêu và yêu cầu của dự án, xác định phạm vi công việc, định rõ nguồn lực cần thiết và lập kế hoạch thời gian và ngân sách.

Để thực hiện bước này, hãy đảm bảo bạn thực hiện các hoạt động sau:

 • Xác định mục tiêu và yêu cầu dự án: Đặt ra các mục tiêu cụ thể mà dự án cần đạt được và xác định yêu cầu chi tiết để đáp ứng mục tiêu đó.
 • Định rõ phạm vi công việc: Xác định rõ những gì cần được thực hiện trong dự án và định rõ phạm vi công việc một cách chi tiết và cụ thể.
 • Xác định nguồn lực: Đánh giá và xác định các nguồn lực cần thiết cho dự án, bao gồm nhân sự, vật liệu, công nghệ và tài chính.
 • Lập kế hoạch thời gian và ngân sách: Đặt ra lịch trình dự án chi tiết và xác định ngân sách cần thiết để thực hiện dự án.

Bước 2: Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ

Sau khi lên kế hoạch tổng thể, bước tiếp theo là lập kế hoạch đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu của bước này là tạo ra một lịch trình chi tiết và các phương pháp quản lý thời gian để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Dưới đây là những hoạt động quan trọng trong bước này:

 • Xác định các công việc và phụ thuộc: Phân tích các công việc cần thực hiện trong dự án và xác định mối quan hệ phụ thuộc giữa chúng.
 • Xác định thời gian ước lượng: Đánh giá thời gian cần thiết để hoàn thành từng công việc và xác định thời gian ước lượng cho toàn bộ dự án.
 • Tạo lịch trình dự án: Xây dựng lịch trình chi tiết cho dự án, bao gồm các công việc, thời gian bắt đầu và kết thúc dự kiến, và các ràng buộc phụ thuộc giữa các công việc.
 • Xác định các biện pháp quản lý thời gian: Đề xuất các biện pháp để đảm bảo tiến độ dự án, bao gồm việc ưu tiên công việc, quản lý rủi ro và githiết các biện pháp cần thiết để đảm bảo tiến độ dự án.

Bước 3: Thực hiện dự án

Trong bước này, các doanh nghiệp cần lưu ý các hoạt động:

 • Phân công và quản lý công việc: Giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm dự án và theo dõi tiến độ thực hiện công việc.
 • Giám sát tiến độ: Kiểm tra và theo dõi tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo rằng dự án diễn ra theo kế hoạch.
 • Quản lý rủi ro: Định danh và quản lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, và đề xuất các biện pháp để giảm thiểu tác động của chúng.
 • Giao tiếp và làm việc nhóm: Xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả, thúc đẩy giao tiếp và cộng tác giữa các thành viên trong nhóm dự án.

Bước 4: Đánh giá hậu dự án

 • Thảo luận mở về điểm mạnh và điểm yếu của kế hoạch dự án cũng như sự thực hiện dự án
 • Làm báo cáo hậu dự án

Ví dụ thành thành công của Tesla và dự án pin PowerPacks

Năm 2017, Dự án pin lithium-ion 50 triệu USD nổi tiếng không chỉ vì danh hiệu lớn nhất thế giới mà còn nhờ cam kết tiến độ ấn tượng: Nếu muộn hơn 100 ngày, Tesla sẽ không lấy một đồng chi phí.

Thông tin dự án

 • Hệ thống pin Powerpack của Tesla có khả năng cấp điện cho 30.000 căn nhà trong một giờ, gấp 3 lần so với những loại pin hiện nay. Powerpack được kết nố với trang trại giá Horndale ở Nam Australia - hệ thống 99 tubin với công suất 315 MW, có thể cung cấp khoảng 129MWh cho lưới điện quốc gia.
 • Thực tế, Tesla chỉ mất 99 ngày, tính cả thứ bảy và chủ nhật để hoàn thành dự án.
 • Sau thành công của Powerpacks. Năm 2019, Tesla lại bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới với dự án lưu trữ năng lương còn đồ sộ hơn mang tên Megapack - lắp đặt lớn hơn, với mỗi hệ thống có mật độ năng lượng tăng 60% so với phiên bản trước.

Nguyên nhân thành công:

 • Xây dựng một chiến lược rõ ràng ngắn hạn và dài hạn
 • Xây dựng một đội nhóm đoàn kết cùng giải quyết vấn đề
 • Quản lý, giám sát và kiểm tra định kỳ
 • Xác định rõ các cột mốc và chuẩn đánh giá: kết quả mong muốn, các trở ngại.

A close up of text

Description automatically generated

 • Published
  27/3/2024
 • Page views
  162
Top