CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
142
Thảo luận
770
Chủ đề
142
Thảo luận
770

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Lượt thảo luận
53
Lượt xem
12.159
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
32.482
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
4.698
Lượt thảo luận
68
Lượt xem
3.241
Lượt thảo luận
32
Lượt xem
12.162
Lượt thảo luận
27
Lượt xem
2.005
Lượt thảo luận
26
Lượt xem
17.162
Lượt thảo luận
25
Lượt xem
17.226
Lượt thảo luận
24
Lượt xem
11.470
Lượt thảo luận
23
Lượt xem
18.632
Lượt thảo luận
23
Lượt xem
7.397
Top